In English | Sisukaart | Täppisotsing
Hoolekogu
     >Hoolekogu  >2010 


HOOLEKOGU

Tallinna Haridusameti juhataja 18. jaanuari 2010 käskkiri nr 1-2/41
Tallinna Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
 
Huvikooli seaduse § 17 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 määruse nr 70 "Tallinna Muusikakooli põhimääruse alusel kinnitada Tallinna Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus:
 
        VALERI PETROV            Kesklinna halduskogu liige
        INGMAR ARRAK             toetava organisatsiooni esindaja
        KRISTEL LAAS               toetava organisatsiooni esindaja
        TAAVI HOLLMAN            toetava organisatsiooni esindaja
        JÜRI TREI                         lapsevanemate esindaja
        MARIT SUKK                   õpilaste esindaja
        KATRIN TALMAR            õpetajate esindaja
       

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10120 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee