In English | Sisukaart | Täppisotsing
Pilliõpe
     >Pilliõpe  >Teooria 


MUUSIKATEOORIA ÕPPETOOL

Solfedžo ja elementaarteooria õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust ja analüüsivõimet. Solfedžo toimub rühmaõppena põhiõppes 2 tundi nädalas kogu õppeaja kestel.

Muusikalugu
Muusikaloo õpetamise käigus omandab õpilane teadmisi muusika kuulamiseks ja mõistmiseks, tutvudes erinevate maade ja ajastute paremate muusikanäidetega. Muusikalugu toimub rühmaõppena 1 tund nädalas alates IV klassist.

 

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10120 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee